>> HOVEDSIDE
>> Bli medlem
>> Om Elverum Turforening
>> Kontakt
>> Samarbeidspartnere
>> Grasrotandelen
>> Relevante linker


 

 


Elverum Turforening
      

Elverum Turforening er en frivillig organisasjon med ca 1000 betalende medlemmer som legger til rette for friluftsliv, mosjon/trim og trening i nærområdene til Elverum by og på Flishøgda. Alt arbeid utføres på dugnad av medlemmene. På dette nettstedet vil vi oppdatere brukerne om løypemeldinger og andre tilbud og aktiviteter i foreningen. Elverum Turforening ønsker flere aktive/betalende medlemmer velkommen i foreningen for å opprettholde og videreutvikle våre tilbud. 
 


Skisesongen er i gang på Flishøgda!
13.12.2014 Wenche Røset


Sjekk siste oppdatering: http://www.elverum-turforening.no/flishogda.htm eller http://skisporet.no/hedmark/flishogda

GOD TUR!

 

 

Elverum Turforening 40 år 2014 
17.11.14   Wenche Røset

 
 


Hans Harviken æresmedlem i Elverum Turforening
13.02.14 Wenche Røset
 

Hans Harviken ble på årsmøtet tirsdag 11.02. utnevnt som æresmedlem i turforeningen. Joar Hagen som sto for overrekkelse av diplom, blomster og vimpel, vektla i sin tale at Harviken gjennom mange år har nedlagt enormt mye arbeid for turforeningen. Han har vært leder i til sammen seks år hvor store oppgaver har blitt løst, spesielt på utstyrssiden med nye løypemaskiner og garasjer. I tillegg har løypenettet blitt oppgradert og tilrettelagt for skøyting. Dette har skjedd i tett og godt samarbeid med grunneierne. Hagen sa videre at Harviken har vært en avholdt leder med klare målsettinger -  et sterkt og tydelig lokomotiv som har dratt de andre vognene med seg.   

Harviken vil fortsette som frivillig løypekjører og være en del av turforeningens dugnadsgjeng på Flishøgda. 


 
Styre Elverum turforening
13.02.14  Wenche Røset
 

Styret i Elverum Turforening etter årsmøtet:

Leder:  Jon Simon Høye
Styremedlem:  Norodd Olbergsveen (kasserer)
Styremedlem:  Wenche Røset (sekretær)
Styremedlem:  Trond Wolden
Styremedlem:  Kjell Suren
Vara til styret:  Randi Olbergsveen
Vara til styret:  Wenche Korsmo Engebretsen Flotte skiløyper? Takken kan du rette til løypekjørerne i Elverum Turforening

I løpet av sommeren og høsten sørger Elverum Turforening for å opparbeide og vedlikeholde traseer som både kan benyttes til turer om sommeren og til skiløyper om vinteren. Alt arbeid i Elverum Turforening skjer på ulønnet frivillig basis. Det er mange dugnadstimer som går med til rydding, merking og kjøring av løyper og til servering på hyttene våre - Svenkerudvollen i Svartholtet, Djupmyrkoia i Grundsetmarka og Rogstadbakkvollen på Flishøgda.

 


Det er takket være våre ca 1000 medlemmer og velvillige sponsorer at vi får til et av Norges flotteste løypenett. Du er vel medlem?

Uten all frivilligheten hadde det ikke vært noen skiløyper i Elverum. Selv om alt arbeidet skjer på dugnad, er Elverum Turforening avhengig av din støtte.

Utstyr og drivstoff medfører store utgifter
Vi har 3 flotte moderne løypemaskiner som kjører opp løypene i Svartholtet, Grundsetmarka og på Flishøgda. I Stavåsen leier vi Strandbygda Idrettslag til å kjøre for oss. Vi kjører opp i overkant av 150 km med skiløyper i Elverum. I tillegg har vi snøscootere som er nødvendige for å kjøre varer til hyttene og for å utføre rydding av løypetraseer om vinteren. En løypemaskin koster i overkant av 1,4 mill.kr. og vi må sørge for jevnlig fornyelse av maskinene. Vi bruker naturligvis en god del drivstoff til kjøringen. I tillegg har vi bygget ny garasje på Vestad, på Flishøgda/Rogstadbakkvollen og ved Svartholtet barnehage i Magne Skredes veg. Her er det også en stor parkeringsplass som du kan starte turen fra.

Vi er ikke tilknyttet noen landsomfattende organisasjon, så alle midlene vi får inn går til løypekjøring i Elverum.

 


Medlemsskap 2015

Enkeltmedlemsskap:   kr. 350,-
Familiemedlemsskap: kr. 500,- 


Mer informasjon om medlemskap og innbetaling av medlemskontigent her

Alle er hjertelig velkommen til å bruke løypenettet vårt og vi takker alle som støtter oss med medlemsskap og sponsing!

 


Elverum Turforening