>> HOVEDSIDE
>> Bli medlem
>> Om Elverum Turforening
>> Kontakt
>> Samarbeidspartnere
>> Grasrotandelen
>> Relevante linker


 

 


Elverum Turforening
      

Elverum Turforening er en frivillig organisasjon med ca 1000 betalende medlemmer, som legger til rette for friluftsliv, mosjon/trim og trening i nærområdene til Elverum by og på Flishøgda. Alt arbeid utføres på dugnad av medlemmene. På dette nettstedet vil vi oppdatere brukerne om løypemeldinger og andre tilbud og aktiviteter i foreningen. Elverum Turforening ønsker flere aktive/betalende medlemmer velkommen i foreningen for å kunne opprettholde og videreutvikle våre tilbud. 

 
 


Nykjørte løyper på Flishøgda, i Stavåsen og sentralt i Svartholtet

31.01.2016 Wenche Røset


Løypene på Flishøgda inkl. Halvorsberget (obs! lite snø i enkelte partier), Stavåsen og sentralt i Svartholtet ble kjørt opp i løpet av lørdagen og formiddagen søndag. Hyttene i alle områder er åpne for servering.

God tur!

 

Innkalling til årsmøte i Elverum Turforening
22.01.2016 Wenche Røset

Tid: Tirsdag 16.februar kl 19

Sted: Scandic Elgstua

Saksliste:

1) Åpning av møtet
2) Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
3) Årsberetning og områderapporter
4) Regnskap 2015
5) Budsjett 2016
6) Valg
7) Medlemskontigent 2017
8) Æresmedlem
9) Innkomne saker

Saker til årsmøtet må sendes til leder Jon Simon Høye (jsimonhoye@gmail.com) senest 1 uke før årsmøtet.


Elverum Turforening
v/Styret

‚Äč
 


Servering på Svenkerudvollen og Rogstadbakkvollen fra og med lørdag
14.01.2016 Wenche Røset


Endelig er skisesongen i gang og Elverum Turforening starter opp serveringen på Svenkerudvollen og Rogstadbakkvollen førstkommende lørdag 16.01. Løyper er kjørt både på Flishøgda, i Svartholtet, Grundsetmarka og på Søbakken. God skitur og velkommen innom!


 


Nytt æresmedlem i Elverum Turforening
28.02.2015   Wenche Røset


Aslak Knutsen ble på styremøtet 23.02. utnevnt til æresmedlem etter forslag fra Knut Andersen. Aslak har kjørt løyper i Svartholtet på dugnad i 30 år, først for JH og fra 2006/2007 for Elverum Turforening. I tillegg har han vært svært delaktig i sommervedlikehold av løypetraseene. Han har til og med investert i eget maskinutstyr for å bidra. Uten Aslaks dugnadsinnsats hadde ikke turforeningen kunnet tilby Elverums innbyggere den løypestandarden vi har i Svartholtet i dag.


 Styret i Elverum turforening 2015
23.02.15  Wenche Røset
 

Styret i Elverum Turforening:

Leder:  Jon Simon Høye
Styremedlem:  Norodd Olbergsveen (kasserer)
Styremedlem:  Wenche Røset (sekretær)
Styremedlem:  Trond Wolden
Styremedlem:  Kjell Suren
Vara til styret:  Randi Olbergsveen
Vara til styret:  Wenche Korsmo Engebretsen


 Flotte skiløyper? Takken kan du rette til løypekjørerne i Elverum Turforening

I løpet av sommeren og høsten sørger Elverum Turforening for å opparbeide og vedlikeholde traseer som både kan benyttes til turer om sommeren og til skiløyper om vinteren. Alt arbeid i Elverum Turforening skjer på ulønnet frivillig basis. Det er mange dugnadstimer som går med til rydding, merking og kjøring av løyper og til servering på hyttene våre - Svenkerudvollen i Svartholtet, Djupmyrkoia i Grundsetmarka og Rogstadbakkvollen på Flishøgda.

 


Det er takket være våre ca 1000 medlemmer og velvillige sponsorer at vi får til et av Norges flotteste løypenett. Du er vel medlem?

Uten all frivilligheten hadde det ikke vært noen skiløyper i Elverum. Selv om alt arbeidet skjer på dugnad, er Elverum Turforening avhengig av din støtte.

Utstyr og drivstoff medfører store utgifter
Vi har 3 flotte moderne løypemaskiner som kjører opp løypene i Svartholtet, Grundsetmarka og på Flishøgda. I Stavåsen leier vi Strandbygda Idrettslag til å kjøre for oss. Vi kjører opp i overkant av 150 km med skiløyper i Elverum. I tillegg har vi snøscootere som er nødvendige for å kjøre varer til hyttene og for å utføre rydding av løypetraseer om vinteren. En løypemaskin koster i overkant av 1,4 mill.kr. og vi må sørge for jevnlig fornyelse av maskinene. Vi bruker naturligvis en god del drivstoff til kjøringen. I tillegg har vi bygget ny garasje på Vestad, på Flishøgda/Rogstadbakkvollen og ved Svartholtet barnehage i Magne Skredes veg. Her er det også en stor parkeringsplass som du kan starte turen fra.

Vi er ikke tilknyttet noen landsomfattende organisasjon, så alle midlene vi får inn går til løypekjøring i Elverum.

 


Medlemsskap 2016: kr 500


Mer informasjon om medlemskap og innbetaling av medlemskontigent her

Alle er hjertelig velkommen til å bruke løypenettet vårt og vi takker alle som støtter oss med medlemsskap og sponsing!

 


Elverum Turforening